MÜZELER

MÜZELER
Üç kıtada hüküm sürmüş Osmanlı İmparatorluğu’nun yüzyıllarca devlet yönetim yeri olan Topkapı Sarayı’nda 1459 yılında yaptırılmış, Sultan Abdülmecit dönemine kadar padişah ailelerinin evi olmuştur. Bu nedenle, bugün çok zengin bir koleksiyona sahiptir.


Topkapı Sarayı Müzesi
Sultanahmet, Eminönü  Tel : (0212) 512 04 80
Salı günleri dışında her gün   09.00-16.00 arası
Ramazan ve Kurban Bayramlarının ilk günü saat 12.00-16.00 arası
Harem Dairesi ayrı biletle 09.30-15.30 arası gruplar halinde gezilir

Topkapı Sarayı’nın yapımına 1459’da yılların içerisinde başlandığına dair birçok kaynak vardır. Topkapı Sarayı belirli bir plana göre bir kerede inşa edilmiş ve bitirilmiş bir yapı değildir. Canlı bir organizma gibi sürekli büyümüş ve değişmiştir. Hatta Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırarak Topkapı Sarayı’nı tamamen terk eden Sultan Abdülmecid zamanında bile Mecidiye Köşkü yaptırılmıştır.
Sarayda padişahların ikameti için yapılmış köşklerle Harem Dairesi dışında, sarayı koruyan askerler için koğuşlar, saray sakinleri için çok büyük bir mutfak, saray çalışanlarının barınacağı yatakhaneler, Divan toplantılarının yapıldığı Kubbealtı, Hz. Peygamber ve Halifelere ait eşyaların saklandığı Hırka-i Saadet Dairesi, Gülhane Hastanesi, Sultan III. Ahmed Kütüphanesi, Enderun Mektebi, Hazine Dairesi, padişahın atları için bir ahır, bir dönem silah deposu olarak da kullanılan Aya İrini Kilisesi gibi birçok yapı yer alır.
Topkapı Sarayı 19. yy’ın ortalarına doğru terkedilmiş ve devletin merkezi olma işlevini yitirmiştir. Saray 1924 yılında müzeye dönüştürülmüştür.

1- Topkapı Sarayı harem dairesi 2- Topkapı Sarayı’nın Sarayburnu açıklarından görünümü 3- Babüs-Selam olarak bilinen Topkapı Sarayı’nın ikinci kapısı

Günümüzde Hazine Dairesi binasında saray koleksiyonuna ait silahlar sergilenmektedir. Bu silahlar 7. ve 20. yüzyıllar arasındaki döneme aittir. Sarayın Hasahır’ında ise saraya ait at koşum takımları ve saltanat arabaları sergilenmektedir. Sarayda kullanılan seramik, porselen, cam ve metal mutfak eşyaları sarayın mutfaklarında ziyaretçilere açıktır. Hırka-i Saadet Dairesinde Kutsal Emanetler olarak bilinen Peygamber ile bazı Halifelere ait eşyalar bulunmaktadır. Fatih Köşkü’nde ise Osmanlı hazinesi teşhir edilmektedir. Sergilenen parçalar arasında Kaşıkçı Elması, Topkapı Hançeri ve 4 taht en önemlileridir. Padişahlara ait gündelik ve tören elbiseleri de Seferli Koğuşu’nda (savaşçı asker koğuşu) ziyarete açılmıştır. Ayrıca Harem ile padişahlara ait köşkler de görülmesi gereken diğer kısımlarıdır.

1- TOPKAPI HANÇERİ 1740 yılında I. Mahmut’un iran Şahı Nadir Şah’a göndermek için yaptırdığı hançer daha sonra hazine dairesindeki eserler arasına girdi.
2-Kanuni Sultan Süleyman’ın mücevher kakmalı miğferi  3- Kaşıkçı Elması 86 karattır ve dünyada çok bilinen 22 elmas arasındadır. Kaşıkçı Elması’nın çevresindeki 49 adet pırlantanın II. Mahmut tarafından dizdirildiği söylenir. 4- Cumhuriyetin kuruluşundan sonra kamulaştırılan eserlerden bir olan taht, Topkapı Sarayı’nda sergileniyor.

Mutfaklar ve porselen koleksiyonu 
İkinci avlunun sağ tarafında yirmi bacalı saray mutfakları yer alır. Sarayda mevcudu 12.000’i geçen Çin ve Japon porselenlerinin 2500 kadarı bu bölümde sergilenmektedir. Buranın mutfak olarak kullanıldığı dönemlerde sayıları 1000’i geçen aşçı ve yardımcıları, sarayın değişik bölümlerine tahsis edilmiş yemekleri pişirip, gönderirlerdi. Günümüzdeki porselen teşhiri kronolojik ve moderm bir sergidir. Dünyanın en zengin koleksiyonunun seçilmiş parçalarıdır. Mutfakların bir bölümü eskisi gibi muhafaza edilmiş, diğer bölümünde de istanbul işi porselen eşya ve cam işi teşhire sunulmuştur. Ayrı bir bölümde gümüş eşya ve Avrupa porselenleri koleksiyonu yer alır. Eşsiz Çin seledonları girişteki sağ salondadır. Mavi beyazlar, tek ve çok renkli porselen teşhirleri, Japon porselen salonu ile son bulur. Helvahane bölümünde günlük yaşamda kullanılan madeni kapkacak, kahve takımları, tombaklar sergilenmektedir.
Silah koleksiyonu 
Geniş saçaklı “Divan-ı Hümayun” (şimdiki Bakanlar Kurulu) bölümünün yanındaki büyük yapıdevlet hazinesi idi. Sekiz kubbeli bina eski silahların modern biçimde sergilendiği zengin bir koleksiyondur. Sultanların kullandığı zırh ve silahlarla, saray ve ordu mensuplarının değişik çağlarda kullandıkları silahlar, diğer ülkelerden ele geçirilenlerle birlikte sergilenmektedir. Hükümet üyelerine tahsis edilmiş Divan bölümü yanında sarayın tek kulesi olan Adalet Kulesi yükselir. Divan toplantıları sadrazam başkanlığında toplanan vezirler ve kâtipler ile yapılırdı. Sultanlar toplantıya katılmaz, ancak duvarda harem bölümüne açılan yüksek, perde ile kapalı bir percereden toplantıyı dinleyebilirdi.
Padişah kıyafetleri 
Avlunun sağ yan bölümünde teşhir edilen sultan elbiseleri koleksiyonunun, dünyada bir benzeri yoktur. Özel saray tezgahlarında, elde yapılmış kumaşlardan dikilen elbiseler 15. yy.’dan beri özenle bohçalanıp,
özel sandıklarda saklanmış olup tamamı 2500 kadardır. Sultan giysilerinin dokunuş ve kullanılan malzeme çeşidi yönünden aldığı isimler: Atlas, canfes, çatma, seraser, serenk, selimiye, kemha ve gezidir. İpek, altın ve gümüş simlerle işlenmiş elbiseler yanında, sultanların kullandığı ipek halı, özel seccade örnekleri de teşhir edilmektedir.

1- III. Ahmet Kütüphanesinin duvarındaki mermer çeşme 1719  2-Devletin yönetim yerinde bir tören. (Babüssaade Topkapı’nın üçüncü büyük kapısı) Padişahlar, bayram kutlamalarını Babüssaade önünde kabul ederlerdi. 3-Padişahın ölümünden sonra elbiselerinin özenle katlanıp mühürlü sandıklarda saklanması bir saray geleneği idi. İçoğlanlar Salonu’nda sergilenen kaftan. 4-Saltanat beşiği Topkapı Sarayı Hazine Dairesinde sergileniyor.  5- Sultan III.Mustafa’nın altın, elmas ve diğer değerli taşlarla işlemeli zırhı, 18. yüzyılın ikinci yarısı.

KUTSAL EMANETLER
Topkapı Sarayı Hırka-i Saadet Dairesi’nde korunmakta ve sergilenmekte olan Kutsal Emanetler, Hz. Muhammet’e, dostlarına ve bazı peygamberlere ait kılıçlar, kullanım eşyaları, dini kitap ve yazı levhaları, kâbe eşyaları, kâbenin onarımları sonucu gelen bazı yapı malzemesi ve eşyalar, kâbe kilit ve anahtarlarıdır. Tarihçiler, Hz. Muhhammed’in 9 adet kılıcı bulunduğunu, bunlardan zülfikâr adlı olanını Hz. Ali’ye verdiğini, diğer bir kılıcın da babasından kaldığını belirtiyorlar. Deriden olup 12 satır yazı ve Peygamberin mührü bulunan mektup, süslü muhafazalar içinde saklanan sakal-ı şerifler, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Kutsal Emanetler Yavuz Sultan Selim’in 1517’de Mısır’ı fethinden sonra İstanbul’a getirilmiş, bir bölümü de İslam ülkelerinden derlenmiştir.

1- Muhammed Kutusu’nun pelerini, 19. yüzyıl Osmanlısı (Şanlı Banner Muhafaza 17nci yüzyıl) 2- Muhammed’in 7. Yüzyıl kılıcı ve kılıfı, 16. yüzyıl Osmanlı eseri  3- Hz. Muhammed’in ayak izi.
4-16. Yüzyıl Osmanlı İşçiliğinin Muhteşem Sakal Muhafaza kutusu  5- Kutsal Taş “Hacer-ül Esved” muhafaza, Osmanlı sultanı Abdülaziz dönemi çalışması (1861-1876)  6-Hz. Yahya’nın kol kalıntısı 1. yüzyıl Bizans eseri

 

Soğukçeşme Sokağı
Tarihi İstanbul evlerinin bulunduğu sokaktır. Topkapı Sarayı’nın duvarına yaslanmış cumbalı, kafesli, 2-3 katlı, 8-10 odalı ahşap evlerin oluşturduğu sokağın geçmişi 18. yy’a kadar dayanır. Bakımsızlık nedeniyle giderek yıpranan evler, 1960’lardan itibaren enkaz haline gelmiştir.
1985-86 yıllarında Turing Kurumu tarafından restore edilen sokaktaki 9 bina, pansiyon haline getirilmiştir. Roma Sarnıcı da restore edilerek taverna olarak kullanılmaya başlanmıştır. Evler, yaseminli, mor salkımlı, hanımelili gibi adlarını etrafına dikilen çiçeklerden almıştır. Evlerden biri de halen istanbul Kitaplığı olarak kullanılmaktadır.

Caferağa Medresesi
16. yy Mimar Sinan eseri olan yapı bir sanatsever olan Cafer Ağa tarafından yaptırılarak vakıf haline getirilmiştir. Günümüzde bu yapı Türk Kültürüne Hizmet Vakfı tarafından resim, müzik, hat, ebru, cam işlemeciliği ve çeşitli el sanatları konularında kursların verildiği bir yapı durumunda.

Aya İrini  Müzesi
Topkapı Sarayı 1. Avlusu, Sultanahmet, Eminönü
Tel : (0212) 528 45 00
Ayasofya Müzesi Müdürlüğü’nün izni ile gezilebilir.
6. yüzyılda yapılmış olan kilise, sarayın içerisinde kaldığı için camiye çevrilmemiştir. Osmanlı’nın son döneminde yeniçerilerin silahhanesi olarak kullanılmıştır. Harbiye’ye taşınmadan önce Askeri Müze de buradaydı. Kilise içinde Bizans kiliselerinin sembolü olan altın zemine yerleştirilmiş mozaikten yapılmış siyah bir haç bulunmaktadır. Kilisenin arkasındaki yolda bulunan Bizans imparatorlarının lahitleri daha sonra Arkeoloji müzesine taşınmıştır. Bina mükemmel akustiğinden dolayı müzik festivallerine mekân olmaktadır.

III. Ahmet Çeşmesi
Çeşme Sultan Üçüncü Ahmet’in emri ile 1729 yılında annesi Rabia Emetullah Gülnüş Sultan’ın hayratı (toplum yararı için) olarak Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılmıştır. Meydan çeşmesi olarak inşa edilen çeşme dört cephelidir. Denize bakan cephesi zengin süslemelere sahip olması, padişah tuğrası ve kitabesinin burada olması nedeniyle dikkat çekicidir. Kare planlı ve köşeleri oval biçimdedir. Her cephede sivri kemerli nişler yer almaktadır. Çeşmenin üzeri geniş saçaklı ahşap çatı ile örtülüdür.

Darphane-i Amire: 
Osmanlı İmparatorluğu’nun ilk darphanesi, 1727 yılında burada açılmıştır. II. Mahmut döneminde genişletilmiş ve bugünkü görünümünü almıştır. 1967’de darphane başka bir yere taşınmıştır. Devletin pasaport, hisse senedi benzeri değerli kâğıtları halen burada basılmaktadır. Avlular, sokaklar ve Haddehane, Çarkhane, Tolerans isimleriyle anılan odalardan oluşan binada zamanında basılan altınlar raylı sistelme taşınıyormuş. Binanın bazı odaları Tarih Vakfı yetkilileri sayesinde, çeşitli konularda sergelere mekan olarak kullanılmaktadır.

Gülhane Parkı
Topkapı Sarayı’nın “Has Bahçe”lerinden biriydi. İçinde bir koru ve gül bahçelerini barındırırdı. 1839’da Mustafa Reşit Paşa’ nın Tanzimat Fermanı’nı okuduğu Gülhane 1912 yılında park haline getirildi. İçinde bir zamanlar hayvanat bahçesinin de bulunduğu park bir süre bakımsız kaldıktan sonra günümüzde yine İstanbul yakasının en bakımlı parklarındandır.

1- Aya Srini Müzesi  2- Soğukçeşme Sokağı  3- III. Ahmet Çeşmesi  4- Gülhane Parkı

Arkeoloji Müzesi
Osman Hamdi Bey Yokuşu  Gülhane-Sultanahmet  Tel : (0212) 520 77 40   Pazartesi hariç her gün 09.20-17.00
Ressam, arkeolog Osman Hamdi Bey’in kurucusu olduğu müze 13 Haziran 1891 de Müze-i Hümayun adıyla açılmıştı. 1902 ve 1908 tarihlerinde yan kanatları, yüzüncü kuruluş yılında 1991’de de modern büyük bir bölüm eklenmiş ve yeni düzenlemeler yapılmıştı. Anıtsal binanın mimarı Vallaury idi. Giriş karşısında iri ve ürkütücü Tanrı Bes heykeli yerleşmiştir. Sağ tarafta Antik çağ heykelleri salonları uzanır. Konforlu, güzel bir teşhirde tamamı bakımdan geçip, temizlenmiş, Arkaik Çağdan, Roma devrine devam eden eşsiz heykeller sıralıdır. Salonların ilkinde Antik mezar taş ve rölyefleri, sonra, Anadolu Pers egemenliği, Afrodisias buluntularının yer aldığı Kenan Erim salonu, Efes, Milet ve Afrodisias’tan eserler sergilenen Anadolu’nun üç Mermer Şehri salonu, Hellenistik devir heykelleri, Menderes Manisa’sı ve nihayet Hellenistik tesirli Roma ve Roma devri heykelleri salonları bulunur.
Girişte hediyelik, hatıra eşyaları ve kitapçı reyonundan sonra Osman Hamdi Bey hatıra salonu sonra da Sayda Krallar Nekrapolü’nden bizzat kazıp çıkarttığı eserlerin salonları uzanır.
İlk üç lahit Sayda Kralı Tabnit ailesine aittir. Benzersiz bir Likya lahdi ile Satrap lahdi de buradadır. Sonraki bölümde MÖ.4 yy’a tarihlendirilen, dünya ünlüsü İskender Lahdi ile Ağlayan Kadınlar Lahdi vardır. Büyük İskender’e ait olduğu sanılan lahitin dört tarafı Makedonyalılar ile Persler arasındaki savaş ve av sahnelerini gösteren yüksek kabartmalarla süslenmiştir. Yeni ek bina girişi yan duvarında Assos Athena tapınağının ön yüzü bire bir ölçülerde canlandırılmıştır.
“İstanbul Çevre Kültürleri” bölümü, değişik çağlara ait civar buluntu ve tümülüs kazılarında ortaya çıkarılmış şahane eserlerin modern ve güzel biçimde sergilendiği ilk salondur. Bizans devri eserleri salonu da buradadır. “Çağlar boyu Istanbul” bölümü ve üst katlarda, karşılıklı vitrinlerde çağdaş eserlerin yer aldığı, “Çağlar boyu Anadolu ve Truva” , “Anadolu ve Komşu Ülkeler Medeniyetleri”: Filistin, Suriye ve Kıbrıs eserleri kronolojik sıralamayla teşhir edilmektedir.

1-İskender’in savaşını tasvir eden lahitlerin üzarindeki kabartma (MÖ 333) 2- İstanbul Arkeoloji Müzesi 3- İskender Lahti  4- İskender’in başı
Çinili Köşk 
Arkeoloji Müzesi karşısındaki iki katlı ilginç bir binadır. Fatih Sultan Mehmet’ in Topkapı Sarayı’nda yaptırttığı ilk binadır. 1472 tarihli yazlık köşk, sütunlarla hareketlendirilmiş cephesi, eyvanlı terası ve kesme çini dekoru ile Selçuklu tesirinde bir erken Osmanlı örneğidir. Giriş duvarında uzun kitabe yer alır.Giriş bölümü, üzeri kubbeli bir mekân olup, yanlarda tonozlu odalar vardır. 13-19 yy. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait seramik ve çiniler kronolojik sıralı sergilenmiştir 16 yy. İznik yapımı çiniler müzenin önemli eserleridir.

Eski Şark Eserleri Müzesi
1883 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi Alisi (Güzel Sanatlar Akademisi) olarak Osman Hamdi Bey tarafından Alexandre Vallaury’e yaptırılmıştır. 1919 yılında müze haline getirilmiştir. Yunan öncesi Anadolu, Mezopotamya ile İslam öncesi Mısır ve Arabistan yarımadası eserleri olmak üzere 4 ana koleksiyondan oluşmaktadır.

Hat Sanatları Müzesi  Beyazıt Meydanı-Beyazıt
Tel: (0212) 527 58 51
Pazar ve Pazartesi hariç 09.00-16.00
1968 yılında Sultan Selim Medresesi’nde Türk Yazı Sanatları Müzesi ismiyle açılmış, bugünkü binasına ise 1984’te taşınmıştır.   Birçok ünlü hattata ve hattat padişaha ait hat, levha, tuğra ve Kur’an’lar sergilenmektedir.

Türk İslam Eserleri Müzesi   (İbrahim Paşa Sarayı)
Sultanahmet Meydanı  Tel : (0212) 522 17 50   Pazartesi hariç her gün 09.20-16.30
Türk ve İslam eserlerini topluca kapsayan ilk Türk müzesi olma özelliğine sahiptir. 1914 yılında Evkaf-ı İslamiye Müzesi adıyla Süleymaniye Külliyesi İmaretler bölümünde   kurulan müze, 1965-1983 yılları arasında onarılan İbrahim Paşa Sarayı’na taşınmış ve 1983 yılında ziyaretçilere açılmıştır. Sultan Ahmet Meydanı batısında yer alan İbrahim Paşa Sarayı (16 yy.) 1983 yılından beri Türk ve İslam Eserleri Müzesidir. Sultan sarayları dışında günümüze gelen tek özel saraydır. Kemerler üzerine yükseltilmiş yapı üç taraftan ortadaki terası çevreler. Terastan müzenin ilk bölümüne merdivenlerle ulaşılır. Odalar ve salonlarda İslam dünyasının değişik ülkelerinde meydana getirilmiş nadir sanat eserleri sergilenmektedir. Taş ve pişmiş toprak, metal ve seramik objeler, cam eşyalar, el yazması kitaplar devirlerinin en kıymetli örnekleridir. Büyük salonların bulunduğu geniş camekânlı kısımda, 13-20 yy.ların el işi Türk halılarının şaheser örnekleri sergilenir. Bu eşsiz koleksiyon dünyanın en zengin koleksiyonudur.     13. yy. Selçuklu halıları ve sonraki asırlara ait diğer parçalar özenle sergilenmişlerdir. Halı bölümünün alt katı son birkaç asrın Türk günlük yaşamı ve eserlerinin sergilendiği Etnoğrafik bölümdür.

Türk ve İslam Eserleri Müzesi (İbrahim Paşa Sarayı) Türk ve İslam Sanatları Müzesi’nde 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Türk el yapımı halılar  Halı Müzesi

Karikatür Müzesi
Kovacılar Sk. No: 12 Fatih  Tel : (0212) 521 12 64   Pazar ve Pazartesi hariç 10.00-17.00
Gazenferağa Külliyesi’ndeki müzede Türk ve dünya karikatür sanatına ait belge ve özgün eserler bulunuyor.

Basın Müzesi
Divanyolu Cad. No: 84 Çemberlitaş Tel: (0212) 513 84 58   Pazar hariç 10.00-17.00
Eski tarihli taş baskı makineleri, dizgi makineleri, matbaa bıçakları, tahta ve kurşun harf kalıpları, klişe malzemeleri sergilenmektedir.

Vakıf Halı Müzesi
Soğukçeşme Sk.  Sultanahmet Tel: (0212) 512 69 93   Pazar ve Pazartesi hariç 09.00-16.00
Sultanahmet Camii Hünkâr Kasrı’ndadır. Sultan I. Ahmet tarafından 1609-1617 yıllarında yaptırılmıştır. Mimarı Sedefkar Mehmet Ağa’dır. Toplam 448 nadide halı sergilenmektedir.

Kariye Müzesi 
Edirne kapı-Fatih  Pazar Pazartesi hariç her gün  09.00-16.00
5. yy’da yapılan Roma şehir surlarından evvele ait olan, belki küçük bir kiliseye verilen isim, aynı yerde yapılan sonraki kiliselerin de adı olmuştur. Günümüzdeki yapı 11 ile 14. yüzyıla tarihlendirilir. Hareketli dış mimarisinin yanında iç mozaik ve fresko dekorasyonları Bizans sanatının Rönesansı sayılan şaheserlerdir. Girişteki iki koridorda, kronolojik olarak Bakire Meryem ve İsa’nın hayatları, İncil’de olduğu gibi moaiklerde anlatılmıştır. Yan ek şapelde ise dini konular fresk olarak işlenmiştir. Konular arasında kilise ve saray ileri gelenleri figürleri de yer alır. İstanbul’un fethinden sonra bir süre daha kilise olarak kullanılan binayı 1511’de Vezir Hadım Ali Paşa camiye dönüştürmüştür. Daha sonra yanına bir okul ve aşevi eklenmştir. 16. yy başlarında camiye çevrildikten sonra yer yer kapatılan mozaik ve freskolar 1950’den itibaren Amerikan-Bizans Enstitüsü tarafından ortaya çıkarılmıştır. Kariye manastır ve kilisesi zaman içerisinde civarında imparatorluk sarayları ile konşu olmuş ve önem kazanmıştı. Usta sanatçıların binayı böylesine zengin ve itina ile süslemeleri 14. yy zor şartlarının içerisinde gerçekleşmişti. Zamanının önemli ber devlet adamı ve alimi olan Theodor Metohides 1320 yıllarında, yan şapel, dış narteks ve süslemeleri yaptıran kimseydi. Duvar resimleri bir artistler grubunun eserleridir. Esas kilisenin iç kısmında Meryem’in ölümü, çocuk İsa’yı taşıyan Meryem ve bir aziz mazaiği yer alır. Parekklesion’un tümü freskolarla süslüdür. Apsiste görülen Diriliş (Anastasis) sahnesi bir şaheserdir. Onun üst kısmında yer alan Son Duruşma sahnesi burada tüm olarak gösterilmiştir. Orta mekanın üst kısımlarındaki mozaikler zamanımıza gelememişlerdir.

1-Kariye Müzesi 2-Kariye Müzesi (dış görünüş) 3-Türk ve İslam Eserleri Müzesi

İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi
Gülhane Parkı-Sultanahmet
Gülhane Parkı içerisinde bulunan “Has Ahırlar”, restore edilerek İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Müzesi olarak düzenleniyor. İslam tarihi boyunca İslam bilim adamları tarafından bulunmuş olan tüm keşif ve icatların maketleri has ahırlarında sergilenecek. Müslüman bilginlerin kurdukları rasathaneler, hastaneler, kimyasal düzenekler ve üniversiteler gibi kurumsal eserler görsel olarak yer alacak.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi 
Arasta Çarşısı Sultanahmet  Tel : (0212) 528 45 00   Çarşamba hariç her gün 09.30-17.00
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, Sultanahmet Camii’nin güneyinde, caminin külliyesi olan arasta içerisinde yer almaktadır. Müze, Bizans İmparatorluğu Büyük Sarayı’nın revaklı avlusunun kuzeydoğu bölümünde kısmen sağlam kalmış mozaik döşemeyi içine alacak şekilde yapılmıştır.
M.S. 450-550 yılları arasına tarihlenen Büyük Saray Mozaikleri eşsiz bir ustalıkla işlenmiştir. Fonu teşkil eden beyaz zemin balık pulu tarzında işlenmiştir. Mozaiklerde dini konulara rastlanmaz. Konular günlük hayattan ve doğadan alınmıştır. Bunlar arasında kertenkele yiyen grifon, fil ve aslan mücadelesi, bir kısrağın tayını emzirmesi, kaz güden çocuklar, keçi sağan adam, eşeğine yem veren çocuk, testi taşıyan genç kız, elma yiyen ayılar ve avcı kaplan mücadelesini betimleyen sahneler yer almaktadır.
Büyük Saray Mozaikleri Müzesi, 1953 yılında İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ne bağlı olarak açılmış, 1979 yılında Ayasofya Müzesi’ne bağlanmıştır.
1982 yılında Kültür Bakanlığı Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Avusturya Bilimler Akademisi arasında yapılan bir protokol çerçevesinde hazırlanan proje uyarınca, mozaiklerin restorasyonu ve konservasyonu çalışmalarına başlanmış, bu çalışmalar 1997 tarihinde tamamlanmıştır.

Tren Müzesi
Sirkeci Tren İstasyonu,Sirkeci  Tel : (0212) 526 65 75  Pazar ve Pazartesi hariç hergün
Müzede 1890 yılında hizmete açılan Sirkeci Garı’ndan çeşitli parçalar, Şark Demiryolları’na ait planlar, Orient Ekspresi’ne ait yemek takımları, demiryollarına ait araçlar ve fotoğrafların aralarında bulunduğu yaklaşık 300 obje yer alıyor.

Posta Müzesi
Büyük Postane Binası, Sirkeci   Haftaiçi hergün 09.00-17.00
Müze, posta, telgraf telefon ve pul olmak üzere 4 ana bölümden oluşuyor. Posta bölümünde Osmanlı’dan günümüze postacıların kıyafetleri menkenler üzerinde sergileniyor. Onların yanı başında develer ve at sırtlarında taşınan postacı çantaları, biraz ileride ise 1890’lı yıllarda kentler arası posta götürenlerin korunmak için taşıdığı silahlar bulunuyor. Manyetolu, bataryalı, kadransız, kadranlı masa ve duvar telefonları da sergileniyor.

 

DİĞER MÜZELER İÇİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pera Müzesi 

Meşrutiyet Caddesi No: 141 Tepebaşı-Beyoğlu Phone: (0212) 334 99 00

Yedikule Müzesi
Kule Meydanı No: 4, Yedikule, Fatih Phone : (0212) 585 89 33

Divan Edebiyatı Müzesi (Galata Mevlevihanesi)
Galip Dede Caddesi No: 15 Tünel-Beyoğlu Phone : (0212) 245 41 41
Anadoluhisarı Müzesi
Anadoluhisarı, Beykoz Phone: (0212) 263 53 05
Rumelihisarı Müzesi
Yahya Kemal Caddesi No: 42 Rumelihisarı, Sarıyer Phone: (0212) 263 53 05
Havacılık Müzesi
Hava Harp Okulu, Yeşilyurt
Phone : (0212) 663 24 90/2215
İmrahor Müzesi  (İlyas Bey Camii)
(St.Studios Manastırı Hagios İonnes Prodromos Bazilikası)
Yedikule, Fatih Phone : (0212) 522 17 50
Maslak Kasırları (Pavilions)
Maslak, Sarıyer Phone : (0212) 276 10 22
Tombs Müzesi
Sultanahmet Meydanı No: 2 Eminönü  Tel : (0212) 518 29 19
Cumhuriyet Müzesi
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Sultanahmet Meydanı Phone : (0212) 518 16 00
Deniz Müzesi
Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası Sultanahmet Meydanı Phone : (0212) 261 00 40
Adam Mickiewicz Müzesi
Dolapdere, Tatlı Badem Sokak, Beyoğlu  Phone : (0212) 253 66 98
Florya Atatürk Müzesi

Florya  Phone : (0212) 426 51 51
Askeri Müze
Askerî Müze ve Kültür Sitesi Komutanlığı, Harbiye, Şişli  Phone : (0212) 233 27 20
Âşiyan Müzesi
Âşiyan Yokuşu, Bebek Phone : (0212) 263 69 86
Atatürk Müzesi
Halaskârgazi Caddesi  No: 250, Şişli  Phone: (0212) 240 63 19
Cont Szchenyi  İtfaiye Müzesi
İtfaiye Caddesi No: 9, Fatih  Phone : (0212) 635 71 74
Şehir Müzesi
Barbaros Bulvarı, Yıldız  Phone : (0212) 258 53 44
Deniz ve Deniz Ürünleri Müzesi

Beykoz  Phone : (0212) 413 21 32
Hüseyin Rahmi Gürpınar Müzesi

Heybeliada
Yapı Kredi Vedat Nedim Tör Müzesi
Yapı Kredi Kültür Merkezi
İstiklal Caddesi No: 285 Beyoğlu  Phone : (0212) 293 37 10
Sakıp Sabancı Müzesi
İstinye Caddesi No: 22 Emirgân, Sarıyer  Phone : (0212) 229 55 18
Sadberk Hanım Müzesi
Piyasa Caddesi 27-29 Büyükdere-Sarıyer  Phone : (0212) 242 38 13-14

Resim ve Heykel Müzesi
Dolmabahçe Cad. Beşiktaş  Phone : (0212) 261 42 98
Özel Sait Faik (Abasıyanık) Müzesi
Burgaz Ada  Phone : (0216) 381 21 32

Özel TÜRVAK Sinema ve Televizyon Müzesi
Şehit Teğmen Mehmet Ali Yılmaz Sk No: 4 Kavacık, Beykoz
Phone : (0216) 425 19 00
İstanbul Modern
Liman İşletmeleri Sahası  Antrepo
Meclis-i Mebusan Cad.No:4 Karaköy
Phone : 0(212) 334 73 00
Türk Yahudi Müzesi
Karaköy Meydanı Perçemli Sk. Karaköy  Phone : (0212) 292 63 33
Çinili Köşk
Osman Hamdi Bey Yokuşu, Gülhane Phone : (0212) 520 77 74
Hilmi Nakipoğlu Fotoğraf Makineleri Müzesi
Nefus Nakipoğlu Zihinsel Engelliler Okulu 4. kat,
Osmaniye Cad. No: 18/B, Bakırköy Phone : (0212) 543 09 20
SALT Galata Osmanlı Bankası Müzesi
Bankalar Caddesi 11 Karaköy 34420 Phone: (0212) 334 22 00
Orhan Kemal Müzesi
Akarsu Caddesi No:32 Cihangir Phone : (0212) 292 92 45
Miniatürk
İmrahor Caddesi Borsa Durağı Mevkii – Sütlüce
Phone :(0212) 222 28 82
Toys Müzesi
Ömerpaşa Caddesi Dr. Zeki Zeren Sokağı No:17
Göztepe / İST  Phone : 0 (216) 359 45 50 – 51